Farosymboler

[image]

Giftiga Ämnen –

Vid förtäring ring 112 Giftcentralen

[image]

Oxiderande ämnen.

Ämnen som reagerar i kontakt med syre.

[image]
Mycket brandfarligt med en flampunkt på under 21 grader.
[image]
Explosiva ämnen
[image]
Miljöfarliga ämnen
[image]

Frätande ämnen –

Vid förtäring, framkalla ej kräkning utan först ha tagit kontakt med sjukvårdsupplysning.

[image]
Hälsofarliga men inte frätande ämnen
[image]
Brandfarliga ämnen med en flampunkt över 21 grader
x

Hi!
I'm Larry

Hi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out